Artistutbildningar

Alla Stage Academys camper bygger på ett specialkomponerat koncept som skiljer sig från andra liknande utbildningar. Lektionsupplägget är baserat på kognitiv terapi samt mental träning och NLP, Neurolinguistisk programmering inspirerat av personlig utveckling/personligt ledarskap tillsammans med sånglära, scenisk gestaltning, studiolära och låtskriveri samt branschkunskap.

De verktyg och nya kunskaper eleverna får med sig ska på ett enkelt sätt kunna tillämpas under övningstillfällena på artistcampen samt kunna implementeras i vardagen utanför utbildningen.

Varje år genomförs flera omfattande artistutbildningar för unga fördelat på:

Basic camp – vår grundutbildning där alla är välkomna att delta. Här tar vi in ett större antal deltagare som fördelas i grupper. Ingen åldersgräns. Kan med fördel gås flera gånger.

Songwriting Sessions – öppen för ett färre antal deltagare, en utbildning för de som vill utveckla sina egna låtar och/eller lära sig att skriva egen musik och ta sina första steg ut i musikbranschen. Slutproduktion finns som tillval.

Open Day Camp – endagsworkshop ofta i samband med auditions, både på eget initiativ och på uppdrag av andra.

Special Edition Camp – vi arrangerar också camper på uppdrag eller för specifika ändamål, öppna för alla eller specialkomponerade endast för uppdragsgivare.

Workshops och föreläsningar– vi erbjuder ett kontinuerligt program på Danderydsgården i Danderyd Stockholm.

Föräldrar till deltagare på dessa camper får en unik chans till en öppen workshop där man kan få svar och ställa frågor till en erfaren och branschkunnig panel.*

Ämnen som vi berör under våra utbildningar är:

 • Att träda fram
 • Sånglära/sångcoachning
 • Stageing/framträdande
 • Låtskriveri
 • Teamwork/teambuilding
 • Låtval
 • Hälsa och träning
 • Självkänsla
 • Studiolära och studioteknik
 • Branschkunskap
 • Styling
 • Retorisk mediahantering/intervju teknik/att kunna tala för sig
 • Mål och målplanering
 • Mental träning och personlig utveckling
 • Jag som förälder – min roll*
*Nyhet! Denna punkt kommer i vissa fall ske i samband med våra utbildningar och i vissa fall separerat från utbildningarna.
Kommande artistutbildningar:
Tidigare artistutbildningar:

Du kan läsa vad tidigare deltagare sagt om våra utbildningar i sidpanelen här på sidan.